f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
จุดคัดกรองเชื้อไวรัส COVID -19
ลงวันที่ 23/03/2563

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ได้ตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัส COVID -19 ให้กับเจ้าหน้าที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง  โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ได้เข้ารับการตรวจจุดคัดกรองเชื้อไวรัส COVID -19  เพื่อติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19  การตรวจในครั้งนี้มีการวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และล้างมือด้วยเจลอนามัยก่อนที่จะเข้าทำงานในพื้นที่อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)  ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดกรอกแล้วจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์บนหน้าอกเสื้อจากเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองเชื้อไวรัส COVID -19  ของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)


'