f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
สภากาแฟครั้งที่ 6 / 2566
ลงวันที่ 18/04/2566

สภากาแฟครั้งที่ 6/2566 จังหวัดสกลนคร โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟในครั้งนี้


'