f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
กิจกรรม 5 ส. 2566
ลงวันที่ 04/08/2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"และ 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ประจำปี 2566


'