f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
วันแม่แห่งชาติ 2566
ลงวันที่ 16/08/2566
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นางนภาพิศ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป นายอำนาจ สาไชยันต์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชน
และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

'