f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566
ลงวันที่ 24/10/2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566
 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยนายผดุง ศรีโคตา วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นตัวแทนสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลาน ร.5 จังหวัดสกลนคร เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสืบมา


'