f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
อวยพรปีใหม่2563 คณะผู้บริหารกรมทางหลวง
ลงวันที่ 06/01/2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่1และนายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 2 ได้นำผู้อำนวยการแขวงทางหลวงและผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย/งานในสังกัด  อวยพรปีใหม่2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมทางหลวง ณ กรมทางหลวง กรุงเทพฯ


'