f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
อวยพรปีใหม่นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3
ลงวันที่ 09/01/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงและผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย/งาน ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 3(สกลนคร) เข้าอวยพรปีใหม่นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 และนายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่1 , นายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่2 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) และในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่1 พร้อมด้วย นายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่2 นำผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 3(สกลนคร) เข้าอวยพรปีใหม่นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3


'