f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ตรวจสุขภาพประจำปี2563
ลงวันที่ 10/03/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา08.00-12.00น. นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสกลนครมาให้บริการในการตรวจสุขภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่3 หลังใหม่


'