f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 09/08/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 08/08/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 08/08/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 08/08/2562 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน) ครั้งที่ 2 06/08/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดยานพาหนะ(งานนอกเงินทุน) 26/06/2562 120,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 140,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทันฯ) จำนวน 1 รายการ 11/02/2562 176,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนพ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 29/01/2562 220,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจัก/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 5 จำนวน 2 รายการ 17/01/2562 180,224.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 40 จาก 40 รายการ