f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 07/02/2564 ถึง 07/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ2564
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 03/02/2564 ถึง 17/02/2564 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชทั้วไปประจำปี 2564 ของ สทล.3
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21/09/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไปปี2563 ของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ประจำแขวงมุกดาหาร)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 25/08/2563 ถึง 02/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง2
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 11/08/2563 ถึง 23/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการของแขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 22/07/2563 ถึง 07/08/2563 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป