Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมคณะทำงานพิจารณาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง บนหลังคา (Solar Rooftop) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วย นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน วิศวกรโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนแผนงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง บนหลังคา (Solar Rooftop) ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 (อาคารหลังใหม่)จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง
title
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(COP) เรื่องงานขุดซ่อมผิวทาง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น. นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(COP) เรื่องงานขุดซ่อมผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน กม.46+000 หมวดทางหลวงอากาศอำนวย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) เพื่อร่วมกันเรียนรู้ รูปแบบและวิธีการที่ดีที่สุด สามารถนำไปถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงทางต่อไป โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าหมวดทางหลวงแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมโครงการ และนายอำนาจ สาไชยันต์ นักจัดการความรู้ประจำหน่วยงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงพื้นที่จัดทำ (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(COP) เรื่องงานขุดซ่อมผิวทางนี้จะดำเนินการในพื้นที่แขวงทางหลวงในสังกัดทั้ง 6 แขวงทางหลวง)