Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เพื่อก่อสร้างจุดส่งมอบสิ้นค้า

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน ประชุมเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เพื่อก่อสร้างจุดส่งมอบสิ้นค้า ซึ่งผ่านการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว วัตถุประสงค์เพื่อเปิดร้านค้าปลอดภาษีอากร บริเวณชายแดน ไทย - ลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน การท่องเที่ยว รองรับ 10 จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ มีนายประวัติ เสวตวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1,นายวิชาญ ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ,นายวิโรจน์ ต๊ะต้องใจ หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่