Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน ผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยประจำภาคปี 2567 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น.นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ประธาน พร้อมด้วย นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายอำนาจ สาไชยันต์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน ผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยประจำภาคปี 2567 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะอนุกรรมการประเมินผลงานฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 (อาคารหลังใหม่)
title
ประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ร่วมกันในโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ของกรมศุลกากร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา10.00น.นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วย นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายธนพนธ์ กิตติธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ร่วมกันในโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ของกรมศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 (อาคารหลังใหม่) จัดโดย สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง