Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมคณะกรรมาธิการกำหนดนโยบายบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (หนองคาย-เวียงจันน์) (ประชุมร่วมไทย-ลาว)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานร่วมไทย-ลาว ประชุมคณะกรรมาธิการกำหนดนโยบายบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (หนองคาย-เวียงจันน์) (ประชุมร่วมไทย-ลาว) เวลา 14.00 น. นายประวัติ เสวตวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วยวิศวกรโยธา นายช่างโยธา ส่วนแผนงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกำหนดนโยบายบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (หนองคาย-เวียงจันน์) (ประชุมร่วมไทย-ลาว) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่ ส่วนนายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงหนองคาย
title
ประชุมคณะทำงานฯเพื่อติดตามควบคุม กำกับ ดูแล วางแผนเร่งรัดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาเขตทางหลวงและที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงในเขตควบคุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 1 ประธานพร้อมด้วยนายอำนาจ สาไชยันต์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวีรวัฒน์ บุ่งนาแซง นิติกรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมคณะทำงานฯเพื่อติดตามควบคุม กำกับ ดูแล วางแผนเร่งรัดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาเขตทางหลวงและที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงในเขตควบคุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีคณะทำงานฯ ทั้ง 6 แขวงฯ ในสังกัด สทล.3 เข้าร่วมประชุม
title
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ(Project Management Committee , PMC)(ร่วมไทย-ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 9

วันที่ 6 ธันวาคม 2566      นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานร่วมฝั่งไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ(Project Management Committee , PMC)(ร่วมไทย-ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 9 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี ชั้น2 อาคารพลหโยธิน กรมทางหลวง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)        เวลา 13.30 น. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 1 นายประวัติ เสวตวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 2 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และวิศวกรโยธา นายช่างโยธา ส่วนแผนงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ(Project Management Committee , PMC)(ร่วมไทย-ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 9 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) อาคารหลังใหม่