Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจวัดค่าความเข้มแสงของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ระหว่างกม.42+000 - กม.43+188 ปริมาณงาน 33 ต้น

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2563 นายวสันต์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)นำเจ้าหน้าที่ส่วนไฟฟ้า ลงพื้นที่แขวงทางหลวงบึงกาฬเพื่อตรวจวัดค่าความเข้มแสงของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีนายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ,นายวิชัย  แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ฝ่ายวิศวกรรม และบุคคลากรแขวงทางหลวงบึงกาฬ ร่วมตรวจวัดค่าความเข้มแสงของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ระหว่าง กม.42+000 - กม.43+188 ปริมาณงาน 33 ต้น และระหว่าง กม.91+090 - กม.91+666 ปริมาณงาน 18 ต้น โดยมีตัวแทนผู้รับจ้าง ร่วมตรวจวัดค่าความเข้มแสงในครั้งนี้