f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/04/2563 ตรวจสภาพเครื่องจักรงานก่อสร้างและบำรุงทาง ของบริษัทอัลฟาเอสไลน์ จำกัด
2 30/03/2563 สำรวจรายละเอียดเก็บข้อมูลของทางหลวงหมายเลข 2339ตอน ศรีวิชา -กวนบุ่น ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+233 ระยะทาง 1.233 กม.
3 27/03/2563 ตรวจวัดค่าความเข็มแสงสว่างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 2
4 27/03/2563 Take Cross โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมาย223ตอน สกลนคร - นาแก กม.22 + 600 -กม.25 + 050
5 26/03/2563 ตรวจวัดค่าความเข็มแสงสว่างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211
6 26/03/2563 ประชาสัมพันธ์ "โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง" ทางหลวงหมายเลข 2427 (ทางเข้าสนามบินสกลนคร) ระหว่าง กม.0+030-กม.1+637
7 25/03/2563 ประชุมพิจารณากำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 244 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)
8 25/03/2563 ประชุมพิจารณากำหนดราคา อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทนที่ดิน (ค่าขนย้าย) ในท้องที่ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
9 25/03/2563 ส่วนสำรวจและออกแบบ เก็บข้อมูลสะพานข้ามลำน้ำยามที่ กม.35+939 ทางหลวงหมายเลข 2094
10 19/03/2563 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ออกพื้นที่ตรวจสอบ asphalt mixing plant
11 17/03/2563 ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทางออกพื้นที่ Take Cross ทางหลวงหมายเลข 222
12 16/03/2563 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน นิคมคำสร้อย - หนองสูง ระหว่าง กม.35+250 - กม.35+870
13 13/03/2563 รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงาน ประชุมตรวจรับงานทางหลวงหมายเลข 212และ22
14 12/03/2563 ประชุมพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน (ค่าขนย้าย) ให้กับผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร)
15 28/02/2563 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563