f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/05/2565 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 และตอน 3 จ.หนองคาย (แนวใหม่)
2 11/05/2565 นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
3 11/05/2565 ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยปี 2565 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2565
4 03/05/2565 ติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงปี 2565 สัญญาที่ นพ.16/2565
5 03/05/2565 ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยปี 2565 กลุ่มที่ 2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1/2565
6 29/04/2565 ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยประจำปี 2565
7 29/04/2565 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานบริหารด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจ และออกแบบรายละเอียดโดยจัดทำแบบแนะนำทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับงานทาง
8 27/04/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล การใช้จ่ายประมาณบำรุงทางหลวงในระยะยาวปี 2565 ครั้งที่ 4/2565
9 26/04/2565 ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการกรณีรุกล้ำเขตทางหลวงแผ่นดิน ครั้งที่ 5/2565
10 26/04/2565 ปฐมนิเทศโครงกาสำรวจเเละออกเเบบทางเเยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241 เเละทางหลวงหมายเลข 2347 (เเยกบ้านธาตุนาเวง)
11 25/04/2565 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2185CS.0200 ตอน โคกสะอาด – นาหว้า ระหว่าง กม.16+800 - กม.19+970
12 22/04/2565 ประชุมโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี - บึงกาฬ
13 21/04/2565 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงปี 2565 ประจำเดือนเมษายน2565
14 21/04/2565 สรุุปผลการประชุมสรุปผลกาศศึกษาของโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 212 อ.ปากคาด - บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ
15 19/04/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่3 (สกลนคร) และนักศึกษาฝึกงาน ตรวจ ATK. ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน