f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/01/2563 ประชุมเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เพื่อก่อสร้างจุดส่งมอบสิ้นค้า
2 10/01/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2563 ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5(บึงกาฬ-บอลิคำไซ)
3 09/01/2563 มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2562 แก่บุตรเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
4 27/12/2562 ประชุม VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563
5 27/12/2562 ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
6 27/12/2562 ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 246
7 23/12/2562 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 จากกรมทางหลวง
8 30/11/2562 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากกรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน
9 28/11/2562 ตรวจวัดค่าความเข้มของการส่องสว่างไฟฟ้าบนทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่าง กม.704+400 - กม.721+000
10 15/11/2562 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 1/2562)
11 13/11/2562 อบรมสัมมนา “นวัตกรรมสะท้อนแสง และมาตรฐานแผ่นสะท้อนแสงสำหรับอำนวยความปลอดภัย”
12 13/11/2562 ประชุมการบริหารจัดการสัญญาโครงการงานจ้างเหมาทำการบูรณะสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3 (นครพนม-คำม่วน)
13 08/11/2562 ตรวจวัดค่าความเข้มแสง ของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาที่ สน.33/2562
14 06/11/2562 ประธานประชุมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป
15 04/11/2562 กรมทางหลวง ยันนโยบายคมนาคมไม่ได้สั่งรื้อเกาะกลางทำแบริเออร์ ให้เริ่มกับโครงการใหม่หรือปรับปรุงเกาะสีเดิมเท่านั้น