f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ตรวจวัดค่าความเข็มแสงสว่างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211
ลงวันที่ 26/03/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) โดยนายวสันต์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า นำเจ้าหน้าที่ส่วนไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกตรวจวัดค่าความเข็มแสงสว่างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง  ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (อ.หนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ ระหว่าง กม.11+545.000 - กม.24+633.000 รวมระยะทางประมาณ 13.088 กิโลเมตร โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับจ้างร่วมตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในครั้งนี้


'