f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยปี 2565 กลุ่มที่ 2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1/2565
ลงวันที่ 03/05/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยปี 2565  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่1/2565 มีนายประวัติ เสวตวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 นางนภาพิศ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหาร นายอำนาจ สาไชยันต์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน และคณะอนุกรรมการประเมินฯ กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงที่ 8(มหาสารคาม) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) สำนักงานทางหลวงที่ 10(นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  


'