f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
ลงวันที่ 11/05/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น.น. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที 1 นายประวัติ เสวตวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่3 ตำแหน่งที 2 และผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงในสังกัด  ร่วมต้อนรับนายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ในการประชุมครั้งนี้มีแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


'