f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมโครงการจัดทำและพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบไฟสัญญาณจราจร งานบนทางแยก 1
ลงวันที่ 08/09/2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 16.00 น. นายวสันต์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า พร้อมด้วย นายผดุง ศรีโคตา วิศวกรโยธาชำนาญการ นายธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายกษิดิศ สินโน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายจรัล เสนาคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายวรวิทย์ บุญทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำและพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบไฟสัญญาณจราจร งานบนทางแยก 1 โครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหลังใหม่ จัดโดยกองฝึกอบรม


'