f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมพิจารณารายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)ในการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2
ลงวันที่ 08/09/2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3(สกลนคร) นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และนายธนพนธ์ กิตติธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ประชุมพิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์)แห่งที่ 2 รายงานฉบับสุดท้าย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่


'