f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน เร่งรัดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาเขตทางหลวงและที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงในเขตควบคุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
ลงวันที่ 22/09/2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ บุ่งนาแซง นิติกรปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน เร่งรัดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาเขตทางหลวงและที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงในเขตควบคุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่ โดยมีคณะทำงานฯ ทั้ง 6 แขวงฯ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 3 เข้าร่วมประชุม


'