f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566
ลงวันที่ 25/09/2566
วันที่ 23 กันยายน 2566
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นำคณะผู้บริหารกรมทางหลวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ร่วมต้อนรับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่

'