f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมกำหนดทิศทางการเจรจาหารือ เรื่องการซ่อมแซมและเสริมกำลังเพื่อรองรับรถไฟน้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน/เพลา (U-20) ของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์)
ลงวันที่ 14/11/2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น.

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานประชุมกำหนดทิศทางการเจรจาหารือ เรื่องการซ่อมแซมและเสริมกำลังเพื่อรองรับรถไฟน้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน/เพลา (U-20) ของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์)

สำนักงานทางหลวงที่ 3(สกลนคร) โดยนายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 1 นายประวัติ เสวตวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 2 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ และวิศวกรโยธา นายช่างโยธา ส่วนแผนงานและส่วนสำรวจและออกแบบ เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางการเจรจาหารือ เรื่องการซ่อมแซมและเสริมกำลังเพื่อรองรับรถไฟน้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน/เพลา (U-20) ของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่ จัดโดย สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ


'