f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมเพื่อรับฟังรวมรวบข้อมูล ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 222 ช่วง กม.31+000 - กม.55+000 อำเภอวานรนิวาส - อำเภอคำตากล้า
ลงวันที่ 16/11/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.

นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังรวมรวบข้อมูล ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 222 ช่วง กม.31+000 - กม.55+000 อำเภอวานรนิวาส - อำเภอคำตากล้า

โดยมีนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วยนายประวัติ เสวตวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 2 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ นายพัฒนา ไตรโยธี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงานส่วนแผนงานและส่วนสำรวจและออกแบบ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) แขวงทางหลวงบึงกาฬ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจและออกแบบเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 222 ช่วง กม.31+000 - กม.55+000 อำเภอวานรนิวาส - อำเภอคำตากล้า ออกแบบรายละเอียดโครงการขยายช่องจราจรต่อไป ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 (อาคารหลังใหม่)


'