f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 246
ลงวันที่ 27/12/2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายหนูกาญ เจริญไชย นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ เป็นผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เข้าประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อหารือมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 246 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองสกลนครด้านทิศตะวันออก เวลา 09.00-12.00 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ และในเวลา 13.30-16.30 ณ หอประชุมโรงเรียนโคกก่องวิทยาคาร


'