f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2562 แก่บุตรเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
ลงวันที่ 09/01/2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30น.นายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2562 แก่บุตรเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) โดยมีทุนรางวัลเรียนดี จำนวน 22 ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษาพนักงานราชการ จำนวน 7 ทุนการศึกษา และทุนสนับสนุนการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ทุนการศึกษา รวมทั้งหมด 35 ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่3 (สกลนคร) อาคารหลังใหม่


'