f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2563 ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5(บึงกาฬ-บอลิคำไซ)
ลงวันที่ 10/01/2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา13.30 น.นายหนูกาญ เจริญไชย นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) พร้อมด้วย นายชัชดา พรมนันท์ หัวหน้าโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่2 เป็นตัวแทนสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี2563 ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5(บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ แขวงทางหลวงบึงกาฬ


'