f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2563
ลงวันที่ 04/02/2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2563 มีนายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่1,นายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่2,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง,รองผู้อำนวยการแขวง,ผู้อำนวยการทุกส่วน/ฝ่าย/งาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่


'