f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข.212. ตอน ต.หอคำ-บึงกาฬ
ลงวันที่ 04/02/2563

วันที่4กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. นายศรัณรัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลงบึงกาฬ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ เป็นตัวแทนสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข.212 ตอน. ต.หอคำ-บึงกาฬ กม. 108+984.000-กม.125+416.103 และ กม.126+694.399-กม127+189 ระยะทางรวม 16.926. กม. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ


'