f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 13/08/2562 08/08/2562 คค 06119/พ.5.2/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 ขายทอดตลาดยานพาหนะ(งานนอกเงินทุน) 27/06/2562 26/06/2562 คค 06119/พ.5.2/6/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทันฯ) จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 11/02/2562 คค 06119/พ.5.2/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนพ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 30/01/2562 29/01/2562 คค 06119/พ.5.2/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ