f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 16/08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.0+000-กม.12+960 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 56,498.00 SQ.M. 19/07/2564 e 06119/พ.5.1/48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500-กม.3+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/10/2564 e 06119/พ.5.1/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง–บึงกาฬ ระหว่าง กม.84+500–กม.85+500 ปริมาณงาน 1.000 กม. 27/01/2564 e 06119/พ.5.1/36/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500 – กม.3+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2564 e 06119/พ.5.1/35/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.57+660 – กม.59+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2564 e 06119/พ.5.1/34/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 08/08/2562 คค 06119/พ.5.2/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 ขายทอดตลาดยานพาหนะ(งานนอกเงินทุน) 26/06/2562 คค 06119/พ.5.2/6/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทันฯ) จำนวน 1 รายการ 11/02/2562 คค 06119/พ.5.2/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนพ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 29/01/2562 คค 06119/พ.5.2/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ