f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 66 ถึงเดือน มี.ค. 66 11/04/2566 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 66 ถึงเดือน มี.ค 66) สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค 65 ถึงเดือน ธ.ค 65 03/01/2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค 65 ถึงเดือน ธ.ค 65) สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 04/10/2565 ประจำไตรมาสที่4 (เดือน ก.ค 2564 ถึงเดือน ก.ย 2565) สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 ถึง ธ.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64) สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค 2564 ถึงเดือน ก.ย 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2564 64107042753 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ส.ค.2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 64087658199 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ส.ค.2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2564 64087613110 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ