f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+100-กม.1+270 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2565 e 06119/พ.5.1/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 งานจ้างเหมาดำเนินการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.3+784-กม.4+109 (LT.) และ กม.5+808-กม.7+094 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.611 กม.) (e18/2565) 20/12/2564 e 06119/พ.5.1/18/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.139+281,กม.140+826 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) (คัดเลือก 28) 22/12/2564 สทล.3/พ.5.1/28/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 งานจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.417+196 (รวมบริเวณทางแยก) ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (คัดเลือก 27) 22/12/2564 สทล.3/พ.5.1/27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 งานจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอน คำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.767+772 (รวมบริเวณทางแยก) ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุม 0102 ตอน สงเปือย-โนนตูม ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (คัดเลือก 26) 22/12/2564 สทล.3/พ.5.1/26/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.712+100-กม.713+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 25) 22/12/2564 สทล.3/พ.5.1/25/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.10+900-กม.12+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 24) 22/12/2564 สทล.3/พ.5.1/24/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.43+000-กม.48+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง(คัดเลือก 23) 22/12/2564 สทล.3/พ.5.1/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 งานจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+100 LT. และ กม.0+000-กม.2+037.500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 22) 15/12/2564 e 06119/พ.5.1/22/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ระหว่าง กม.115+585-กม.117+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.590 กม.) (คัดเลือก 21) 15/12/2564 e 06119/พ.5.1/21/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.672+267-กม.673+405 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.138 กม.) (คัดเลือก 20) 15/12/2564 e 06119/พ.5.1/20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 งานจ้างเหมาดำเนินการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีสงคราม-นาน้อย ระหว่าง กม.0+027-กม.1+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 19) 15/12/2564 e 06119/พ.5.1/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.43+000-กม.48+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 18) 15/12/2564 สทล.3/พ.5.1/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.152+600-กม.153+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e18/2565) 14/12/2564 e 06119/พ.5.1/17/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 งานดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (e17/2565) 14/12/2564 e 06119/พ.5.1/16/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 99 รายการ