f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.56+000-กม.56+833 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e36) 11/10/2565 e 06119/พ.5.1/36/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.51+645-กม.53+688 RT. ปริมาณงาน 21,237 ตร.ม. (ทางตรง 19,950 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,287 ตร.ม.) (e35) 28/09/2565 e 06119/พ.5.1/34/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.41+050-กม.42+355 ปริมาณงาน 24,795 ตร.ม. (ทางตรง 24,795 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) (e34) 28/09/2565 e 06119/พ.5.1/33/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.118+125-กม.121+150,กม.137+400-กม.138+485 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e33) 26/09/2565 สน11-2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.154+192-กม.156+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e32) 26/09/2565 สน9-2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 งานจ้างเหมาดำเนินการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+014.000-กม.2+037.500 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (e31) 26/09/2565 e 06119/พ.5.1/30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.66+200-กม.68+100 LT.,RT. และ กม.74+000-กม.76+000 RT. ปริมาณงาน 62,076 ตร.ม. (ทางตรง 58,000 ตร.ม. ส่วนขยาย 4,076 ตร.ม.) (e30) 26/09/2565 e 06119/พ.5.1/35/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.407+200-กม.408+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.750 กม.) (e29) 26/09/2565 e 06119/พ.5.1/29/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน-เซกา ที่ กม.74+554 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e28) 23/09/2565 e 06119/พ.5.1/28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาพระชัย-ท่าอุเทน ระหว่าง กม.284+405-กม.284+975,กม.285+633-กม.286+003 และ กม.286+440.5-กม.286+910.5 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e27) 23/09/2565 e 06119/พ.5.1/27/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอน ขุมขี้ยาง-มุกดาหาร (ใหม่) ระหว่าง กม.755+532-กม.755+950,กม.758+335-กม.758+514 และ กม.758+952-กม.759+700 (ใหม่) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.345 กม.) (e26) 23/09/2565 e 06119/พ.5.1/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.22+050-กม.23+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e25) 23/09/2565 e 06119/พ.5.1/25/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.131+500-กม.131+874.650 และ กม.132+554-กม.134+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e24) 23/09/2565 e 06119/พ.5.1/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.7+973-กม.8+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e23) 23/09/2565 e 06119/พ.5.1/23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอน มุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.5+400-กม.6+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e22) 23/09/2565 e 06119/พ.5.1/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 135 รายการ