f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+100-กม.1+270 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2565 e 06119/พ.5.1/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.152+600-กม.153+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e18/2565) 14/12/2564 e 06119/พ.5.1/17/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 งานดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (e17/2565) 14/12/2564 e 06119/พ.5.1/16/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 งานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่าง กม.303+491.600-กม.303+947.750 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e16/2565) 14/12/2564 e 06119/พ.5.1/15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน กุรุคุ-นครพนม ระหว่าง กม.238+850-กม.240+533 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e15/2565) 14/12/2564 e 06119/พ.5.1/14/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน พรเจริญ-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.10+290-กม.11+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e14/2565) 14/12/2564 e 06119/พ.5.1/13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง-เหล่าหลวง ระหว่าง กม.16+890-กม.18+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e12/2565) 08/12/2564 e 06119/พ.5.1/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอน โคกสะอาด-นาหว้า ระหว่าง กม.16+800-กม.19+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e11/2565) 08/12/2564 e 06119/พ.5.1/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง-ดงบัง ระหว่าง กม.140+718-กม.142+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e10/2565) 08/12/2564 e 06119/พ.5.1/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.6+200-กม.21+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e9/2565) 08/12/2564 e 06119/พ.5.1/9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ระหว่าง กม.122+000-กม.122+737,กม.123+637-กม.127+600 และ กม.131+325-กม.137+000 ระยะทางดำเนินงาน 10.375 กม. ปริมาณงาน 3 แห่ง (e8/2565) 08/12/2564 e 06119/พ.5.1/8/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้าง ทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน นาน้อย-อากาศอำนวย ระหว่าง กม.31+500-กม.32+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e7/2565) 01/12/2564 e 06119/พ.5.1/7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาหว้า-ดงขวาง ระหว่าง กม.26+100-กม.27+443 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e6/2565) 01/12/2564 e 06119/พ.5.1/6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ตอน 1 ระหว่าง กม.84+850-กม.86+270 ปริมาณงาน 26,980 ตร.ม. (ทางตรง 26,980 ตร.ม., ส่วนขยาย-ตร.ม.) (e5/2565) 01/12/2564 e 06119/พ.5.1/5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ระหว่าง กม.15+000-กม.17+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e4/2565) 01/12/2564 e 06119/พ.5.1/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 90 รายการ