f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ (640/85/67/6) 22/11/2566 640/85/67/6 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 จ้างซ่อม จำนวน 3 รายการ (640/-/67/5) 16/11/2566 640/-/67/5 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 ซื้อ BATTERY 12V 65AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/10) 16/11/2566 640/30/67/10 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/67/8) 16/11/2566 640/30/67/8 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ (640/30/67/7) 13/11/2566 640/30/67/7 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ (640/30/67/6) 09/11/2566 640/30/67/6 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 ซื้อยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/67/4) 08/11/2566 640/30/67/4 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/67/3) 06/11/2566 640/30/67/3 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 ซื้อยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/67/2) 02/11/2566 640/30/67/2 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 BATTERY 12V 77AH (DIN77) จำนวน 1 ลูก (640/30/67/1) 02/11/2566 640/30/67/1 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/67/4) 15/11/2566 640/40/67/4 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (640/40/67/3) 15/11/2566 640/40/67/3 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน (640/35/67/1) 25/10/2566 640/35/67/1 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 06/12/2566 คค 06119/พ.5.2/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/66/111) 08/09/2566 640/30/66/111 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 495 รายการ