f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 1 ระหว่าง กม.466+730 – กม.471+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2563 15/01/2563 e 06119/พ.5.1/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 16/10/2562 11/10/2562 คค 06119/พ.5.2/15/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินหทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 คค 06119/พ.5.2/14/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 05/09/2562 03/09/2562 คค 06119/พ.5.2/13/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 14/08/2562 09/08/2562 คค 06119/พ.5.2/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 14/08/2562 09/08/2562 คค 06119/พ.5.2/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 13/08/2562 08/08/2562 คค 06119/พ.5.2/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 13/08/2562 08/08/2562 คค 06119/พ.5.2/9/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 ขายทอดตลาดยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน) ครั้งที่ 2 13/08/2562 06/08/2562 คค 06119/พ.5.2/7/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ 11/04/2562 20/03/2562 คค 06119/พ.5.2/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 ขายทอดตลาดเครื่องจัก/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 5 จำนวน 2 รายการ 17/01/2562 17/01/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ