f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/05/2566 คค 06119/พ.5.2/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.56+000-กม.56+833 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e36) 26/10/2565 e 06119/พ.5.1/36/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 11/10/2565 คค 06119/พ.5.2/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.51+645-กม.53+688 RT. ปริมาณงาน 21,237 ตร.ม. (ทางตรง 19,950 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,287 ตร.ม.) (e35) 04/10/2565 e 06119/พ.5.1/34/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.41+050-กม.42+355 ปริมาณงาน 24,795 ตร.ม. (ทางตรง 24,795 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) (e34) 04/10/2565 e 06119/พ.5.1/33/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.118+125-กม.121+150,กม.137+400-กม.138+485 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e33) 30/09/2565 สน11-2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.154+192-กม.156+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e32) 30/09/2565 สน9-2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 งานจ้างเหมาดำเนินการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+014.000-กม.2+037.500 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (e31) 30/09/2565 e 06119/พ.5.1/30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.66+200-กม.68+100 LT.,RT. และ กม.74+000-กม.76+000 RT. ปริมาณงาน 62,076 ตร.ม. (ทางตรง 58,000 ตร.ม. ส่วนขยาย 4,076 ตร.ม.) (e30) 06/10/2565 e 06119/พ.5.1/35/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 161 รายการ