f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 13/11/2566 คค 06119/พ.5.2/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 18/09/2566 คค 06119/พ.5.2/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุน จำนวน 24 รายการ 20/07/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 20/07/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุน 20/07/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/05/2566 คค 06119/พ.5.2/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.56+000-กม.56+833 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e36) 26/10/2565 e 06119/พ.5.1/36/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 11/10/2565 คค 06119/พ.5.2/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.51+645-กม.53+688 RT. ปริมาณงาน 21,237 ตร.ม. (ทางตรง 19,950 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,287 ตร.ม.) (e35) 04/10/2565 e 06119/พ.5.1/34/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 166 รายการ