f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (640/60/65/31) 16/03/2565 640/60/65/31 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/65/30) 16/03/2565 640/40/65/30 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (640/35/65/28) 10/03/2565 640/35/65/28 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานเงินทุน) จำนวน 5 รายการ (640/85/65/27) 10/03/2565 640/85/65/27 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/26) 10/03/2565 640/-/65/26 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/25) 10/03/2565 640/-/65/25 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/24) 10/03/2565 640/-/65/24 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/65/49) 10/03/2565 640/30/65/49 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/65/48) 10/03/2565 640/30/65/48 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/23) 09/03/2565 640/-/65/23 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/65/24) 07/03/2565 640/40/65/24 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/65/23) 07/03/2565 640/40/65/23 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/65/29) 07/03/2565 640/40/65/29 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (640/40/65/28) 07/03/2565 640/40/65/28 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 14 รายการ (640/85/65/27) 07/03/2565 640/85/65/27 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 167 รายการ