f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (640/45/67/26) 30/05/2567 640/45/67/26 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (640/35/67/38) 11/06/2567 640/35/67/38 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมประจุไฟ 12V 80AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/77) 05/06/2567 640/30/67/77 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 5 รายการ (640/30/67/76) 05/06/2567 640/30/67/76 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 จ้างซ่อม จำนวน 5 รายการ (640/-/67/37) 05/06/2567 640/-/67/37 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (640/60/67/29) 05/06/2567 640/60/67/29 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (640/40/67/28) 05/06/2567 640/40/67/28 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (640/40/67/36) 29/05/2567 640/40/67/36 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65/R16 จำนวน 4 เส้น (640/30/67/75) 27/05/2567 640/30/67/75 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 245/70 R16 จำนวน 4 เส้น (640/30/67/74) 27/05/2567 640/30/67/74 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 ซื้อแบตเตอรรี่ 12V 75Ah จำนวน 1 ลูก (640/30/67/73) 23/05/2567 640/30/67/73 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ทพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 งาน (640/-/67/35) 23/05/2567 640/-/67/35 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 งาน (สทล.3/พ.5.1/2/2567) 30/05/2567 สทล.3/พ.5.1/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (640/60/67/25) 27/05/2567 640/60/67/25 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (640/40/67/24) 24/05/2567 640/40/67/24 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 420 รายการ