f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (640/40/66/26) 09/02/2566 640/40/66/26 สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (640/85/66/25) 08/02/2566 640/85/66/25 สำนักงานทางหลวงที่ 3
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (640/60/66/24) 08/02/2566 640/60/66/24 สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (640/40/66/23) 08/02/2566 640/40/66/23 สำนักงานทางหลวงที่ 3
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (640/40/66/22) 06/02/2566 640/40/66/22 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (640/45/66/21) 03/02/2566 640/45/66/21 สำนักงานทางหลวงที่ 3
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (640/40/66/20) 02/02/2566 640/40/66/20 สำนักงานทางหลวงที่ 3
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (640/60/66/19) 01/02/2566 640/60/66/19 สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/66/18) 30/01/2566 640/85/66/18 สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ (640/85/66/17) 30/01/2566 640/85/66/17 สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 จ้างซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00984-61 ยี่ห้อ Toshiba รุ่น 3508 (640/-/66/16) 30/01/2566 640/-/66/16 สำนักงานทางหลวงที่ 3
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/66/13) 17/01/2566 640/40/66/13 สำนักงานทางหลวงที่ 3
13 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 4,000 ลิตร (640/35/66/12) 17/01/2566 640/35/66/12 สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (640/40/66/11) 12/01/2566 640/40/66/11 สำนักงานทางหลวงที่ 3
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (640/60/66/10) 03/01/2566 640/60/66/10 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 239 รายการ