f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2427 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินสกลนคร ระหว่าง กม.0+030-กม.1+637 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.607 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ-นครพนม ระหว่าง กม.224+711-กม.226+581 (LT,RT) ปริมาณงาน 1.870 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง-บึงกาฬ ระหว่าง กม.125+569-กม.126+982 ปริมาณงาน 2.826 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอน คำพอก-มุกดาหาร ระหว่าง กม.748+711-กม.765+025 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3.106 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.691+044-กม.692+380 ปริมาณงาน 1.336 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ตอน พังโคน-เดื่อศรีคันไชย ระหว่าง กม.2+010-กม.4+150 ปริมาณงาน 2.140 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 4.280 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.7+100-กม.8+110 และ กม.8+425-กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.585 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน นาโพธิ์-ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.474+250-กม.479+440 (เป็นช่วงๆ) รวมสะพาน ค.ส.ล. ยาว 30 ม. กว้าง 11 ม. มีส่วนขยายเข้า-ออกสะพานและส่วนขยายที่กลับรถ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ตอน พังโคน-เดื่อศรีคันไชย ระหว่าง กม.4+150-กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.491+450-กม.496+100 LT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4.650 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 25 รายการ