f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.56+000-กม.56+833 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e36/2566) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.407+200-กม.408+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.750 กม.) (e29) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.66+200-กม.68+100 LT.,RT. และ กม.74+000-กม.76+000 RT. ปริมาณงาน 62,076 ตร.ม. (ทางตรง 58,000 ตร.ม. ส่วนขยาย 4,076 ตร.ม.) (e30) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+014.000-กม.2+037.500 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (e31) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.154+192-กม.156+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e32) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.118+125-กม.121+150,กม.137+400-กม.138+485 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e33) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอน มุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.5+400-กม.6+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e22) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.7+973-กม.8+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e23) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.131+500-กม.131+874.650 และ กม.132+554-กม.134+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e24) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.22+050-กม.23+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e25) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 138 รายการ