f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+100-กม.1+270 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.3+784-กม.4+109 (LT.) และ กม.5+808-กม.7+094 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.611 กม.) (P29) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.43+000-กม.48+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (P19) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีสงคราม-นาน้อย ระหว่าง กม.0+027-กม.1+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง (P20) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.672+267-กม.673+405 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.138 กม.) (P21) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ระหว่าง กม.115+585-กม.117+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.590 กม.) (P22) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+100 LT. และ กม.0+000-กม.2+037.500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (P23) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.10+900-กม.12+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (P24) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.712+100-กม.713+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (P25) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอน คำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.767+772 (รวมบริเวณทางแยก) ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุม 0102 ตอน สงเปือย-โนนตูม ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (P26) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ