f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64017287384
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงทางหลวงก่อสร้างปรับปรุงผิวทางและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0302 ตอน วาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง 161+522-162+020 ปริมาณงาน1แห่ง
งบประมาณ 15,500,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ แก้ไขวันที่ประกาศฯ ] 29/01/2564 03/02/2564
2 ประกาศราคากลาง
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 04/02/2564 23/02/2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 01/03/2564 01/04/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ