f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+100-กม.1+270 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2565 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 ถึง ธ.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2565 9,336.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (640/60/65/31) 16/03/2565 75,021.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/65/30) 16/03/2565 51,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (640/35/65/28) 10/03/2565 43,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานเงินทุน) จำนวน 5 รายการ (640/85/65/27) 10/03/2565 7,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/26) 10/03/2565 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/25) 10/03/2565 12,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/24) 10/03/2565 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/65/49) 10/03/2565 12,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/65/48) 10/03/2565 17,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/23) 09/03/2565 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/65/24) 07/03/2565 18,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/65/23) 07/03/2565 9,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/65/29) 07/03/2565 32,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 300 รายการ