f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/05/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 66 ถึงเดือน มี.ค. 66 11/04/2566 58,916.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (640/40/66/26) 09/02/2566 8,198.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (640/85/66/25) 08/02/2566 6,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (640/60/66/24) 08/02/2566 32,366.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (640/40/66/23) 08/02/2566 79,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (640/40/66/22) 06/02/2566 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (640/45/66/21) 03/02/2566 9,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (640/40/66/20) 02/02/2566 5,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (640/60/66/19) 01/02/2566 19,623.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ (640/85/66/18) 30/01/2566 9,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ (640/85/66/17) 30/01/2566 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00984-61 ยี่ห้อ Toshiba รุ่น 3508 (640/-/66/16) 30/01/2566 40,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/66/13) 17/01/2566 14,635.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 4,000 ลิตร (640/35/66/12) 17/01/2566 142,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 416 รายการ