f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2379 ตอนควบคุม 0100 ตอน เจริญศิลป์-กุดนาขาม ระหว่าง กม.2+000-กม.4+336 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.336 กม.) (e45/2567) 18/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.4+550-กม.7+467 และ กม.7+895-กม.11+400 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (6.422 กม.)(e44/2567) 18/04/2567 79,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่าง กม.24+135-กม.27+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3.215 กม.)(e43/2567) 18/04/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 3 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอน กุรุคุ-นครพนม ระหว่าง กม.238+850-กม.240+533 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (1.683 กม.) (e42/2567) 18/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 3 ที่ กม.51+250 ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e41/2567) 18/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ระหว่าง กม.44+570-กม.46+100 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (1.530 กม.)(e35/2567) 18/04/2567 48,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย-ปากสวย ที่ กม.5+280 ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e40/2567) 17/04/2567 24,997,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวง หมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.76+670-กม.77+440 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e39/2567) 17/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวง หมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี-หนองแวง ระหว่าง กม.49+560-กม.49+800 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)(e38/2567) 17/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยคล้อ-เลิงนกทา ที่ กม.136+975.507 ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอน กุดชุม-เลิงนกทา ที่ กม.64+969.000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)(e37/2567) 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างเหมาดำเนินการงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข2033 ตอนควบคุม0102 ตอน นาเหนือ-คำพอก ระหว่างกม.21+650-กม.22+011ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุม0100 ตอน กุรุคุ-เรณูนคร ระหว่างกม.27+495-กม.27+712 ผลผลิต1แห่ง(e36) 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข 2358 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนหอม-เต่างอย ระหว่าง กม.10+100-กม.11+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.430 กม.)(e34/2567) 17/04/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 03/04/2567 26,573.51 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอน มุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.6+410-กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.990 กม.) (e33/2567) 10/04/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง-เหล่าหลวง ระหว่าง กม.31+624-กม.32+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.276 กม.)(e32/2567) 10/04/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 614 รายการ