f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64027123444
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.3+000 - กม.6+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 20,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 09/02/2564 15/02/2564
2 ประกาศราคากลาง
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 16/02/2564 05/03/2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 10/03/2564 10/04/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ