f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64027290731
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร-นาแก ที่ กม.28+117 ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 45,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 16/02/2564 19/02/2564
2 ประกาศราคากลาง 16/02/2564 16/03/2564
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 05/03/2564 23/03/2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 26/03/2564 26/04/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ