f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64067067383
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.0+000-กม.12+960 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 56,498.00 SQ.M.
งบประมาณ 28,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างที่ยื่นเสนอราคา ] 20/07/2564 23/07/2564
2 ประกาศราคากลาง [ เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างที่ยื่นเสนอราคา ] 20/07/2564 20/08/2564
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างที่ยื่นเสนอราคา ] 29/07/2564 17/08/2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 20/08/2564 20/09/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 19/07/2564 19/08/2564
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ