f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037161657
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน หนองกา-คำตากล้า ระหว่าง กม.120+200-กม.121+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 25,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 11/03/2563 16/03/2563
2 ประกาศราคากลาง 11/03/2563 11/04/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 17/03/2563 02/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 09/04/2563 17/04/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ