f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037179278
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน นาโพธิ์-ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.474+250-กม.479+440 (เป็นช่วงๆ) รวมสะพาน ค.ส.ล. ยาว 30 ม. กว้าง 11 ม. มีส่วนขยายเข้า-ออกสะพานและส่วนขยายที่กลับรถ ปริมาณงาน 3.535 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร)
งบประมาณ 25,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 11/03/2563 16/03/2563
2 ประกาศราคากลาง 11/03/2563 11/04/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 17/03/2563 02/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 09/04/2563 17/04/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ