f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037272023
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.7+100-กม.8+110 และ กม.8+425-กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.585 กม.)
งบประมาณ 30,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 16/03/2563 19/03/2563
2 ประกาศราคากลาง 16/03/2563 16/04/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 20/03/2563 08/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 14/04/2563 22/04/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ