f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
301 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/65/43) 03/02/2565 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
302 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 17 รายการ (640/30/65/42) 27/01/2565 49,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
303 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/19) 27/01/2565 21,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
304 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 4 รายการ (640/-/65/17) 27/01/2565 39,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
305 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 2 รายการ (640/-/65/16) 27/01/2565 38,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
306 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 7 รายการ (640/30/65/41) 25/01/2565 12,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
307 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/65/40) 25/01/2565 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
308 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 2 รายการ (640/-/65/14) 25/01/2565 43,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
309 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 19 รายการ (640/30/65/39) 25/01/2565 93,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
310 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/65/23) 27/12/2564 26,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
311 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/65/22) 27/12/2564 64,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
312 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/65/21) 27/12/2564 38,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
313 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/65/20) 27/12/2564 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
314 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/65/19) 27/12/2564 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
315 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 3 รายการ (640/-/65/13) 21/12/2564 48,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 301 ถึง 315 จาก 564 รายการ