f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ (640/85/67/6) 22/11/2566 8,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 3 รายการ (640/-/67/5) 16/11/2566 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อ BATTERY 12V 65AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/10) 16/11/2566 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/67/8) 16/11/2566 28,745.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ (640/30/67/7) 13/11/2566 36,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ (640/30/67/6) 09/11/2566 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/67/4) 08/11/2566 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/67/3) 06/11/2566 49,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น (640/30/67/2) 02/11/2566 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 3 BATTERY 12V 77AH (DIN77) จำนวน 1 ลูก (640/30/67/1) 02/11/2566 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/67/4) 15/11/2566 8,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (640/40/67/3) 15/11/2566 7,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน (640/35/67/1) 25/10/2566 199,164.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 06/12/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/66/111) 08/09/2566 38,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 519 รายการ