f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว (640/85/66/78) 05/09/2566 17,556.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/85/66/77) 05/09/2566 149,017.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (640/40/66/86) 12/09/2566 11,432.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (640/40/66/85) 11/09/2566 11,024.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ (640/85/66/82) 06/09/2566 37,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (640/40/66/80) 06/09/2566 25,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (640/40/66/85) 11/09/2566 11,024.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (640/40/66/83) 07/09/2566 19,615.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/66/81) 06/09/2566 14,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (640/40/66/84) 08/09/2566 16,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/66/90) 07/08/2566 30,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 15 รายการ (640/30/66/89) 07/08/2566 94,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 4 รายการ (640/-/66/52) 07/08/2566 70,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อ BATTERY 12V 120Ah จำนวน 2 ลูก (640/30/66/88) 26/07/2566 16,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 8 รายการ (640/30/66/86) 26/07/2566 13,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 496 รายการ