f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
316 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ (640/85/65/12) 16/12/2564 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
317 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 1 รายการ (640/30/65/18) 16/12/2564 6,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
318 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/65/17) 16/12/2564 38,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
319 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 4 รายการ (640/-/65/11) 16/12/2564 9,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
320 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/10) 16/12/2564 19,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
321 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ (640/-/65/9) 16/12/2564 7,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
322 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/65/16) 08/12/2564 48,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
323 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 6 รายการ (640/-/65/8) 08/12/2564 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
324 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 2 รายการ (640/-/65/7) 08/12/2564 16,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
325 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (640/40/65/5) 26/11/2564 33,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
326 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (640/60/65/4) 26/11/2564 43,204.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
327 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/65/3) 26/11/2564 14,635.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
328 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (640/40/65/2) 26/11/2564 18,688.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
329 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 240 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.3+784-กม.4+109 (LT.) และ กม.5+808-กม.7+094 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.611 กม.) (e18/2565) 19/01/2565 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
330 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.139+281,กม.140+826 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) (คัดเลือก 28) 07/01/2565 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 316 ถึง 330 จาก 564 รายการ