f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
331 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.417+196 (รวมบริเวณทางแยก) ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (คัดเลือก 27) 07/01/2565 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
332 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมายกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอน คำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.767+772 (รวมบริเวณทางแยก) ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุม 0102 ตอน สงเปือย-โนนตูม ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (คัดเลือก 26) 07/01/2565 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
333 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.712+100-กม.713+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 25) 07/01/2565 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
334 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.10+900-กม.12+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 24) 10/01/2565 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
335 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.43+000-กม.48+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง(คัดเลือก 23) 07/01/2565 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
336 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+100 LT. และ กม.0+000-กม.2+037.500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 22) 28/12/2564 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
337 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ระหว่าง กม.115+585-กม.117+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.590 กม.) (คัดเลือก 21) 28/12/2564 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
338 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.672+267-กม.673+405 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.138 กม.) (คัดเลือก 20) 28/12/2564 21,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
339 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีสงคราม-นาน้อย ระหว่าง กม.0+027-กม.1+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 19) 28/12/2564 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
340 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.43+000-กม.48+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (คัดเลือก 18) 19/01/2565 50,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
341 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.152+600-กม.153+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e18/2565) 13/01/2565 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
342 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (e17/2565) 13/01/2565 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
343 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่าง กม.303+491.600-กม.303+947.750 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e16/2565) 13/01/2565 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
344 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน กุรุคุ-นครพนม ระหว่าง กม.238+850-กม.240+533 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e15/2565) 13/01/2565 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
345 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน พรเจริญ-โซ่พิสัย ระหว่าง กม.10+290-กม.11+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e14/2565) 13/01/2565 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 331 ถึง 345 จาก 564 รายการ