f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชัย-เซกา ระหว่าง กม.22+050-กม.23+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e25) 25/10/2565 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
152 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.131+500-กม.131+874.650 และ กม.132+554-กม.134+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e24) 25/10/2565 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
153 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.7+973-กม.8+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e23) 25/10/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
154 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอน มุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.5+400-กม.6+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e22) 25/10/2565 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
155 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาแก-บ้านต้อง ระหว่าง กม.45+615-กม.45+985 ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุม 0101 ตอน นาแก-นาเหนือ ระหว่าง กม.0+860-กม.1+185 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e21) 21/10/2565 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
156 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุม 0200 ตอน โพนจาน-โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.21+500-กม.26+600 และ กม.31+350-กม.34+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e20) 02/11/2565 79,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
157 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน โซ่พิสัย-ปากคาด ที่ กม.34+445 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e19) 21/10/2565 23,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
158 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.29+745-กม.31+081 และ กม.36+834-กม.38+383 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e18) 21/10/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
159 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง-บึงกาฬ ระหว่าง กม.117+325-กม.128+756 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 78,638 ตร.ม. (e17) 21/10/2565 37,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
160 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง-เหล่าหลวง ระหว่าง กม.21+325-กม.23+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e16) 21/10/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
161 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง-บึงกาฬ ระหว่าง กม.113+650-กม.115+200 ปริมาณงาน 3.100 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร) (e15) 21/10/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
162 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย-น้ำเป ระหว่าง กม.43+960-กม.44+894 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e14) 20/10/2565 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
163 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่าง กม.305+630-กม.306+135 (LT.) และ กม.307+477-กม.308+236 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.264 กม.) (e13) 20/10/2565 21,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
164 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ระหว่าง กม.19+000-กม.23+600,กม.24+119-กม.25+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e12) 05/11/2565 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
165 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.51+645-กม.53+688 RT. ปริมาณงาน 21,237 ตร.ม. (ทางตรง 19,950 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,287 ตร.ม.) (e11) 28/09/2565 25,200,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 519 รายการ