f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (640/40/66/4) 20/12/2565 13,596.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 12,000 ลิตร (640/35/66/11) 07/12/2565 427,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (640/40/66/3) 16/11/2565 13,059.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (640/60/66/2) 16/11/2565 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.56+000-กม.56+833 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e36) 15/11/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 03/11/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.51+645-กม.53+688 RT. ปริมาณงาน 21,237 ตร.ม. (ทางตรง 19,950 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,287 ตร.ม.) (e35) 28/10/2565 25,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.41+050-กม.42+355 ปริมาณงาน 24,795 ตร.ม. (ทางตรง 24,795 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) (e34) 28/10/2565 24,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.118+125-กม.121+150,กม.137+400-กม.138+485 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e33) 10/11/2565 27,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 496 รายการ