f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 3 แบตเตอรี่พร้อมประจุไฟ 12V 80AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/34) 16/01/2567 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 3 แบตเตอรี่พร้อมประจุไฟ 12V 80AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/33) 16/01/2567 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 3 แบตเตอรี่พร้อมประจุไฟ 12V 80AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/30) 12/01/2567 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 3 จ้างซ่อม จำนวน 9 รายการ (640/-/67/12) 15/01/2567 242,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/67/27) 02/01/2567 15,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ (640/30/67/28) 04/01/2567 36,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อยางเรเดียล 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น (640/30/67/29) 12/01/2567 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ (640/30/67/31) 12/01/2567 38,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 11 รายการ (640/30/67/32) 15/01/2567 71,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (640/40/67/13) 16/01/2567 19,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 5,600 ลิตร (640/35/67/14) 22/01/2567 171,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 400 ลิตร (640/35/67/13) 22/01/2567 12,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (640/40/67/12) 17/01/2567 8,557.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 12 รายการ (640/30/67/26) 18/12/2566 16,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/67/24) 18/12/2566 50,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 651 รายการ