f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน คำพอก-หนองญาติ ระหว่าง กม.56+000-กม.56+833 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e36) 15/11/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 03/11/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
141 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.51+645-กม.53+688 RT. ปริมาณงาน 21,237 ตร.ม. (ทางตรง 19,950 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,287 ตร.ม.) (e35) 28/10/2565 25,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
142 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.41+050-กม.42+355 ปริมาณงาน 24,795 ตร.ม. (ทางตรง 24,795 ตร.ม. ส่วนขยาย-ตร.ม.) (e34) 28/10/2565 24,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
143 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.118+125-กม.121+150,กม.137+400-กม.138+485 ปริมาณงาน 2 แห่ง (e33) 10/11/2565 27,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
144 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.154+192-กม.156+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (e32) 09/11/2565 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
145 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาดำเนินการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+014.000-กม.2+037.500 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (e31) 26/10/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.66+200-กม.68+100 LT.,RT. และ กม.74+000-กม.76+000 RT. ปริมาณงาน 62,076 ตร.ม. (ทางตรง 58,000 ตร.ม. ส่วนขยาย 4,076 ตร.ม.) (e30) 10/11/2565 60,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
147 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.407+200-กม.408+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.750 กม.) (e29) 26/10/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน-เซกา ที่ กม.74+554 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e28) 25/10/2565 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
149 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาพระชัย-ท่าอุเทน ระหว่าง กม.284+405-กม.284+975,กม.285+633-กม.286+003 และ กม.286+440.5-กม.286+910.5 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (e27) 25/10/2565 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
150 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอน ขุมขี้ยาง-มุกดาหาร (ใหม่) ระหว่าง กม.755+532-กม.755+950,กม.758+335-กม.758+514 และ กม.758+952-กม.759+700 (ใหม่) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.345 กม.) (e26) 25/10/2565 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 519 รายการ